Opzet kwaliteitszorgsysteem

Bij de opzet van een kwaliteitszorgsysteem wordt er vanuit A&H Projekten gewerkt met een vaste werkwijze. Het is belangrijk dat er tijdens de opstartfase gewerkt gaat worden met een kwaliteitsteam. Dit team is er verantwoordelijk voor dat het kwaliteitszorgsysteem gaat voldoen aan de interne eisen vanuit de eigen organisatie en de externe eisen van bijvoorbeeld klanten en/of certificeringsnormen.
Wat betreft de opzet van een kwaliteitssysteem worden globaal de volgende stappen doorlopen:
- Uitleg geven aan organisatie wat betreft in te voeren systeem;
- Instellen kwaliteitsteam (alle onderdelen van bedrijf erbij betrekken);
- Bepalen strategie / beleid vanuit de directie
- In kaart brengen alle benodigde bedrijfsprocessen
- Vastleggen van de bedrijfsprocessen in een kwaliteitshandboek
- Opleiden personeel
- Uitvoeren uitgebreide interne audit
In overleg met de klant worden afspraken gemaakt wat betreft de ondersteuning vanuit A&H Projekten. Bijvoorbeeld aansturen kwaliteitsteam, verzamelen van bedrijfsinformatie aan de hand van gesprekken met betrokken medewerkers, opstellen van benodigde procedures/instructies in het kwaliteitshandboek, opleiden van het personeel en/of uitvoering interne audit aan het eind van het traject om te zien of het ingevoerde kwaliteitszorgsysteem naar tevredenheid functioneert.