Onderhoud kwaliteitszorgsysteem

Als er een kwaliteitszorgsysteem is opgezet en geimplementeerd dan dient dit systeem ook onderhouden te worden. Het onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat het ingevoerde systeem up-to-date blijft.
Vaak komt het voor dat er wijzigingen optreden in de opgestelde/vastgelegde bedrijfsprocessen. Dit kan komen door bijvoorbeeld wijzigingen in:
- Geldende wet- en regelgeving;
- Klanteisen;
- Aanwezige bedrijfsapparatuur;
- Certificeringsnorm;
Vaak dienen dan de opgestelde procedures/instructies in het kwaliteitshanboek te worden opgepast en daarna weer te worden getoetst met de juiste nieuwe werkwijze in de praktijk. Ook komt het vaak voor dat er wijzigingen in het kwaliteitszorgsysteem moeten worden doorgevoerd, naar aanleiding van gehouden interne/externe audits.
Een belangrijk onderdeel van het onderhoud is het uitvoeren van periodieke interne audits. Tijdens deze interne audits worden dan o.a. gekeken of de uitgevoerde werkwijze in de praktijk nog steeds overeenkomt met de inhoud van de opgestelde procedures/instructies.
In overleg met de klant kan A&H Projekten een rol spelen in de onderhoud van het ingevoerde kwaliteitszorgsysteem.