Leveranciersaudits

Door de consultants van A&H Projekten worden in opdract van diverse klanten leveranciersaudits uitgevoerd. Voordat de leveranciersaudit daadwerkelijk wordt uitgevoerd wordt er eerst met de klant een afspraak gemaakt om te bespreken op welke specifieke punten er tijdens de audit moet worden gelet.
We merken dat we als adviesburo steeds vaker gevraagd worden om een leveranciersaudit uit te voeren. Dit heeft onder meer te maken met de geldende wet- en regelegeving betreffende beheersing van leveranciers (toepassing infoblad64 en infoblad65).
Onze opdrachtgevers, zowel de retail als producerende bedrijven, zien het belang in van een goede inhoudelijk uitgevoerde leveranciersaudit. Na afronding van de audit worden er afspraken gemaakt met de opdrachtgever over de opvolging van de eventueel afwijkende zaken.