HACCP-certificering versus EG-erkenning

De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers geregistreerd of erkend moeten zijn. De EU Verordeningen (Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelen hygiëne) bepalen dat voor bepaalde producten en werkwijze een erkenning nodig is. Bedrijven hebben een erkenning nodig als ze werken met:

  • rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren);
  • diervoeders;
  • dierlijke bijproducten;
  • levende dieren.

Er bestaat nog wel eens onduidelijkheid over het verschil tussen een HACCP-certificaat en een EG-erkenning. Een bedrijf dat een EG-erkenning heeft is niet automatisch HACCP-gecertificeerd. Een HACCP-certificaat wordt afgegeven door een certificerende instelling een EG-erkenning door de nVWA. Een erkenning is wettelijk verplicht en een HACCP-certificaat niet.

Wij kunnen u begeleiden bij het opzetten van een systeem dat zowel aan de eisen voor een EG-erkenning als aan de certificeringseisen voldoet.