HACCP-certificaat versus hygiënecode

In de praktijk is er bij de opzet van het HACCP-systeem een verschil in aanpak tussen de industriële sector (meestal fabrieken) en de kleinere ondernemingen, zoals ambachtelijke bedrijven, horeca en detailhandel. In de industriële sector zal een bedrijf in de regel zelf een systeem opzetten dat gebaseerd is op HACCP. Ondernemingen hebben ook de mogelijkheid gebruik te maken van goedgekeurde hygiënecodes; brancheorganisaties hebben dan de gevaren geanalyseerd en de bijbehorende beheersmaatregelen beschreven. Het bedrijf dient dan nog wel te verifiëren of de hygiënecode van toepassing is op de eigen bedrijfsprocessen. Als volgens de hygiënecode wordt gewerkt, wordt daarmee voldaan aan de wetgeving voor de diervoeder- en voedselveiligheid. Voor beide systemen geldt dat ze voldoen aan de 7 basisprincipes van HACCP.

Voor zowel een systeem dat is opgezet aan de hand van een hygiënecode of een zelf opgezet HACCP-systeem kunnen wij bedrijven begeleiden.